คณบดีมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุงาน

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุงาน ในงานมุทิตาจิต ข้...

 • 21 กันยายน 2566
 • 35

พิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 "มุทิตา กษิณานุสรณ์"

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 "มุทิตา กษิณานุสรณ์" โดย ผศ.ทพ.ด...

 • 12 กันยายน 2566
 • 33

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทพ.วีระ อิสระธานั...

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม พร้อมด้วยทันตแพทย์ อาจารย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์...

 • 11 กันยายน 2566
 • 37
 • All
 • กิจกรรมคณะ
 • การเรียนการสอน
 • ประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมโรงพยาบาล
 • กิจกรรรมทั่วไป
 • จดหมายเหตุ
 • 21 กันยายน 2566
 • 35

คณบดีมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุงาน

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เ...
 • 12 กันยายน 2566
 • 33

พิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 "มุท...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 "ม...
 • 11 กันยายน 2566
 • 37

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนร...

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม พร้อมด้วยทันตแพทย์ อาจารย์...
 • 8 กันยายน 2566
 • 92

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาวันวิชาการบุคลากรสายปฏิบัติก...

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาวันวิชาการบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. 2566 เมื่อวันที...
 • 8 กันยายน 2566
 • 29

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส...

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาสำหรับอาจารย์ ในหัวข้อการจัดการกระบ...
 • 31 สิงหาคม 2566
 • 36

นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี จาก Tohoku Univers...

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลา...
 • 27 สิงหาคม 2566
 • 70

หน่วยทันตกรรมพระราชทานออกหน่วยณ วัดป่าพุทธพจน์หริภ...

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีฯ พร้อมหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี...
 • 16 สิงหาคม 2566
 • 39

พิธีเปิด Builds CMU : Startup & Entrepreneurial Pl...

ผศ.ทพญ.วีรนุช ทองงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ทพ.ณัชพล จมูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาค...
 • 16 สิงหาคม 2566
 • 51

งานมอบรางวัลบุคลากรผู้มีสุขภาพดี ในโครงการทดสอบสมร...

ผศ.ทพญ.วีรนุช ทองงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ อาจารย์ประจ...
 • 15 สิงหาคม 2566
 • 37

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร...
 • 15 สิงหาคม 2566
 • 49

พิธีเปิดโรงงานปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ รศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวร...
 • 12 สิงหาคม 2566
 • 30

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...
 • 10 สิงหาคม 2566
 • 38

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Advanced Laravel Framewor...

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผนฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบ...
 • 9 สิงหาคม 2566
 • 33

ผู้บริหารฯ เข้าร่วมโครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อช...

รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวย...
 • 4 สิงหาคม 2566
 • 24

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสั...

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่อค...
Load More

Categories

+