ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มอบประก...

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในก...

 • 24 พฤษภาคม 2566
 • 34

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้...

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิท...

 • 18 พฤษภาคม 2566
 • 29

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านว...

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Chuan Hang Yu (C...

 • 15 พฤษภาคม 2566
 • 24
 • All
 • กิจกรรมคณะ
 • การเรียนการสอน
 • ประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมโรงพยาบาล
 • กิจกรรรมทั่วไป
 • จดหมายเหตุ
 • 24 พฤษภาคม 2566
 • 34

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพย...

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเร...
 • 18 พฤษภาคม 2566
 • 29

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์...

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารเ...
 • 15 พฤษภาคม 2566
 • 24

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนา...

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อน...
 • 10 พฤษภาคม 2566
 • 42

ผู้บริหารคณะฯประชุมวิชาการร่วมกับ Sree Balaji Dent...

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าเยี่ยมชม Sree Balaji Dental Col...
 • 10 พฤษภาคม 2566
 • 27

คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและหารือทางวิชาการ พร้อมบรร...
 • 9 พฤษภาคม 2566
 • 48

คณะผู้บริหารคณะทันต​แพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงให...

คณะผู้บริหารคณะทันต​แพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางศึกษาดูงานและร่วมบรรยายแลกเปลี...
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 56

ภาพบรรยายกาศกิจกรรม "กิ๋นลาบตวยกั๋น แบ่งปั๋นหมู่เฮ...

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "กิ๋นลาบตวยกั๋น แบ่งปั๋นหมู่เฮา" กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์และรับประทานอ...
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 34

ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบ...

ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม รับมอบของที่ระลึก และมอบประกา...
 • 6 พฤษภาคม 2566
 • 41

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี ได้รับมอบหมายจากอธิกา...

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวาง...
 • 6 พฤษภาคม 2566
 • 43

ผศ.ทพ.ณัชพล จมูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศ...

ผศ.ทพ.ณัชพล จมูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวโรกาสครบ...
 • 26 เมษายน 2566
 • 172

กิจกรรมสัมนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2566

กิจกรรมสัมนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2566
 • 24 เมษายน 2566
 • 90

พิธีรดน้ำดำหัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ...

พิธีรดน้ำดำหัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
 • 21 เมษายน 2566
 • 37

พร้อมด้วยโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ...

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ รศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไห...
 • 13 เมษายน 2566
 • 53

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และบุ...

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแห่พระพุทธรูปสำคัญ...
 • 11 เมษายน 2566
 • 35

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมรับมอบเครื่องกรอฟันเคล...

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยต...
Load More

Categories

+