กิจกรรมคณะ
คณบดีมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุงาน
 • by โสตฯ
 • 21 กันยายน 2566
 • 35

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุงาน ในงานมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเ...

มุทิตาจิต
กิจกรรมคณะ
นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี จาก Tohoku University, Japan เข้าศึกษาดูงานระยะสั้น
 • by โสตฯ
 • 31 สิงหาคม 2566
 • 36

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี จาก Tohoku...

ต่างประเทศ
กิจกรรมคณะ
พิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 "มุทิตา กษิณานุสรณ์"
 • by โสตฯ
 • 12 กันยายน 2566
 • 33

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 "มุทิตา กษิณานุสรณ์" โดย ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี ซึ่งภายในงานมีการเปิดให้รับชมวีดีทัศน์ข...

เกษียณ
กิจกรรมโรงพยาบาล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทพ.วีระ อิสระธานันท์ ที่ปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์...
 • by โสตฯ
 • 11 กันยายน 2566
 • 38

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม พร้อมด้วยทันตแพทย์ อาจารย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ ทพ.วีระ อิสระธานันท์ ที่ปรึกษาจากสถาบันรับรอ...

กิจกรรมโรงพยาบาล
กิจกรรมคณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาสำหรับอาจารย์
 • by โสตฯ
 • 8 กันยายน 2566
 • 29

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาสำหรับอาจารย์ ในหัวข้อการจัดการกระบวนวิชาคลินิกในหลักสูตรใหม่ (ท.บ.2565) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบการจัดการคลินิกในหลักสูตรใหม่ และร่วมระด...

กิจกรรมสัมมนา
กิจกรรมคณะ
ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาวันวิชาการบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. 2566
 • by โสตฯ
 • 8 กันยายน 2566
 • 92

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาวันวิชาการบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

กิจกรรมสัมมนา
กิจกรรมคณะ
หน่วยทันตกรรมพระราชทานออกหน่วยณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์
 • by ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • 27 สิงหาคม 2566
 • 70

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีฯ พร้อมหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการทั...

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
กิจกรรรมทั่วไป
งานมอบรางวัลบุคลากรผู้มีสุขภาพดี ในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • by โสตฯ
 • 16 สิงหาคม 2566
 • 51

ผศ.ทพญ.วีรนุช ทองงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก พร้อมทั้งบุคลากร เข้าร่วมงานมอบรางวัลบุคลากรผู้มีสุขภาพดี ใ...

แสดงความยินดี
กิจกรรรมทั่วไป
พิธีเปิดโรงงานปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
 • by โสตฯ
 • 15 สิงหาคม 2566
 • 49

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ รศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยเชียงให...

พิธีเปิด
กิจกรรรมทั่วไป
พิธีเปิด Builds CMU : Startup & Entrepreneurial Platform
 • by โสตฯ
 • 16 สิงหาคม 2566
 • 39

ผศ.ทพญ.วีรนุช ทองงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ทพ.ณัชพล จมูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด Builds CMU : Startup & Entrepreneurial Platform แพลตฟอร์มการสร้างสตาร์ทอัพและความ...

พิธีเปิด
+