หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์อาสาสมัครจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม และรักษาโรคทั่วไป ตรวจหู ตรวจภายใน ฝังเข็ม ตัดผม แจกแว่นตา ฯลฯ ให้แก่สามเณรและประชาชนในพื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในวัน WORLD ORAL HEALTH DAY 2023 ณ โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (โรงเรียนพระปริยัติวัดสามขา) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566

by หน่วยทันตกรรมพระราชทาน | สร้างเมือวันที่ 23 มีนาคม 2566 15:22 |   53
+