ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม รับมอบของที่ระลึก และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดาราวิทยาลัย และเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในกิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม รับมอบของที่ระลึก และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดาราวิทยาลัย และเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในกิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2566 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by ฝ่ายสื่อสารองค์กร | สร้างเมือวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 09:58 |   77
+