กิจกรรมพานักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพานักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการนำชมพื้นที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตร 1 ปี อาทิ สำนักหอสมุด สหกรณ์ มช. อ่างแก้ว ITSC ศูนย์อาหาร มช. สนามกีฬา เป็นต้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 15:42 |   44
+