ประชาสัมพันธ์
รศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุม PER-IADR 2022 ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับนักวิจัยในวงการ vital pulp t...
 • by Dent CMU Research+
 • 30 พฤศจิกายน 542
 • 55

​รศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุม PER-IADR 2022 ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับนักวิจัยในวงการ vital pulp therapy และ pulp biology ทั่วโล ในงานนี้ รศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว​ ได้เล่าเรื่อ...

ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วีรนุช ทองงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมแ...
 • by -
 • 30 พฤศจิกายน 542
 • 66

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วีรนุช ทองงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ระดับปริญญาตรีและการเรียนการสอนในคลินิกต่างๆ...

ประชาสัมพันธ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่เกียรติย...
 • by PR
 • 24 มกราคม 2565
 • 110

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่เกียรติยศให้แก่ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราช...

ประชาสัมพันธ์
บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์...
 • by PR
 • 8 ตุลาคม 2564
 • 270

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์...

ประชาสัมพันธ์
test
 • by จินนี้
 • 8 สิงหาคม 2559
 • 106

151456462164651624654621641561

ประชาสัมพันธ์
รูป42ปี
 • by เกรียงศักดิ์
 • 30 พฤศจิกายน 542
 • 27

ประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามถวายพระพรวันพ่อ
 • by เกรียงศักดิ์ สมบัตินันทน์
 • 30 พฤศจิกายน 542
 • 33

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศาลาธรรมอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

ประชาสัมพันธ์
รูปดูงาน ม.มหิดล
 • by เกรียงศักดิ์ สมบัตินันทน์
 • 28 กรกฎาคม 2558
 • 31

รูปดูงานที่ม.มหิดล ตั้งแต่วันที่ 28-30 ก.ค. 2558 กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์
รูปงานประชุมวิชาการ
 • by เกรียงศักดิ์
 • 30 พฤศจิกายน 542
 • 22

รวมรูปงานประชุมวิชาการ Research Club ครั้งที่ 9/57 - 12/57

+