การเรียนการสอน
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 14 ประจำปี 2565
 • by โสตฯ
 • 18 กรกฎาคม 2566
 • 191

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 14 ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัน...

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 14
การเรียนการสอน
ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 1 ผ่านระบบ Teledentistry ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงผ่านระบบออนไลน์
 • by อัจฉรียา
 • 14 กุมภาพันธ์ 2565
 • 162

สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชนได้นำนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ออกฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมป้องกัน ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 1 ผ่านระบบ Teledentistry ดูแลผู้ป่วยที่มีภาว...

การเรียนการสอน
ภาพคนไข้หมอธีรัช 13/10/58
 • by เกรียงศักดิ์ สมบัตินันทน์
 • 30 พฤศจิกายน 542
 • 71

ถ่ายเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2558

การเรียนการสอน
หลอดเพาะเชื้อ
 • by เกรียงศักดิ์
 • 30 พฤศจิกายน 542
 • 65

ภาพถ่ายหลอดเพาะเชื้อ วันที่ 1 เม.ย. 2558

การเรียนการสอน
ภาพชุดพื้นเมือง
 • by เกรียงศักดิ์
 • 29 ตุลาคม 2557
 • 84

+