กิจกรรมโรงพยาบาล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทพ.วีระ อิสระธานันท์ ที่ปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์...
 • by โสตฯ
 • 11 กันยายน 2566
 • 37

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม พร้อมด้วยทันตแพทย์ อาจารย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ ทพ.วีระ อิสระธานันท์ ที่ปรึกษาจากสถาบันรับรอ...

กิจกรรมโรงพยาบาล
กิจกรรมโรงพยาบาล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม ให้ความรู้ทางด้านทัตนสุขศึกษา และรักษาโรคทั่วไป เพื...
 • by หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
 • 10 มิถุนายน 2566
 • 82

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล อาจารย์ทันตแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และอาสาสมัครจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับ หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิพัฒนามห...

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
กิจกรรมโรงพยาบาล
ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 • by ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • 24 พฤษภาคม 2566
 • 86

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในกิจกรรมเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแ...

ศึกษาดูงาน
กิจกรรมโรงพยาบาล
ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม รับมอบของที่ระลึก และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียน...
 • by ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 76

ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม รับมอบของที่ระลึก และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดาราวิทยาลัย และเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในกิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านวิทยา...

กิจกรรมโรงพยาบาล
กิจกรรมโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมรับมอบเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่
 • by ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • 11 เมษายน 2566
 • 55

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และผู้จัดการศูนย์ทันตกรรมบริการ พร้อมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแ...

บริจาค
กิจกรรมโรงพยาบาล
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม
 • by หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
 • 11 มีนาคม 2566
 • 79

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์อาสาสมัครจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม และรักษาโร...

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
+