กิจกรรมคณะ
คณบดีมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุงาน
 • by โสตฯ
 • 21 กันยายน 2566
 • 35

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุงาน ในงานมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเ...

มุทิตาจิต
กิจกรรมคณะ
นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี จาก Tohoku University, Japan เข้าศึกษาดูงานระยะสั้น
 • by โสตฯ
 • 31 สิงหาคม 2566
 • 36

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี จาก Tohoku...

ต่างประเทศ
กิจกรรมคณะ
พิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 "มุทิตา กษิณานุสรณ์"
 • by โสตฯ
 • 12 กันยายน 2566
 • 33

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 "มุทิตา กษิณานุสรณ์" โดย ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี ซึ่งภายในงานมีการเปิดให้รับชมวีดีทัศน์ข...

เกษียณ
กิจกรรมคณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาสำหรับอาจารย์
 • by โสตฯ
 • 8 กันยายน 2566
 • 29

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาสำหรับอาจารย์ ในหัวข้อการจัดการกระบวนวิชาคลินิกในหลักสูตรใหม่ (ท.บ.2565) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบการจัดการคลินิกในหลักสูตรใหม่ และร่วมระด...

กิจกรรมสัมมนา
กิจกรรมคณะ
ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาวันวิชาการบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. 2566
 • by โสตฯ
 • 8 กันยายน 2566
 • 92

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาวันวิชาการบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

กิจกรรมสัมมนา
กิจกรรมคณะ
หน่วยทันตกรรมพระราชทานออกหน่วยณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์
 • by ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • 27 สิงหาคม 2566
 • 70

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีฯ พร้อมหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการทั...

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
กิจกรรมคณะ
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Advanced Laravel Framework
 • by ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • 10 สิงหาคม 2566
 • 38

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผนฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Advanced Laravel Framework เพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานและการเป็น Digital Office ตามนโยบายข...

กิจกรรมคณะ
กิจกรรมคณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
 • by โสตฯ
 • 26 กรกฎาคม 2566
 • 71

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่...

พิธีทำบุญ
กิจกรรมคณะ
พิธีทำบุญตักบาตร หอพักในกำกับสวนดอก
 • by โสตฯ
 • 19 กรกฎาคม 2566
 • 35

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี และ ผศ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์ คอวนิช หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน พร้อมด้วย ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช เพิ่มพานิช เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร หอพักในกำกับสวนดอก เพื่อความเป็นสิริมง...

ทำบุญ
กิจกรรมคณะ
พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคต
 • by โสตฯ
 • 19 กรกฎาคม 2566
 • 52

รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย อดีตคณบดี ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ศ.คลินิก ทพ.การุณ เวโรจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อถวาย...

พิธีทำบุญ
+