กิจกรรรมทั่วไป
งานมอบรางวัลบุคลากรผู้มีสุขภาพดี ในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • by โสตฯ
 • 16 สิงหาคม 2566
 • 51

ผศ.ทพญ.วีรนุช ทองงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก พร้อมทั้งบุคลากร เข้าร่วมงานมอบรางวัลบุคลากรผู้มีสุขภาพดี ใ...

แสดงความยินดี
กิจกรรรมทั่วไป
พิธีเปิดโรงงานปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
 • by โสตฯ
 • 15 สิงหาคม 2566
 • 49

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ รศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยเชียงให...

พิธีเปิด
กิจกรรรมทั่วไป
พิธีเปิด Builds CMU : Startup & Entrepreneurial Platform
 • by โสตฯ
 • 16 สิงหาคม 2566
 • 39

ผศ.ทพญ.วีรนุช ทองงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ทพ.ณัชพล จมูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด Builds CMU : Startup & Entrepreneurial Platform แพลตฟอร์มการสร้างสตาร์ทอัพและความ...

พิธีเปิด
กิจกรรรมทั่วไป
วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี
 • by โสตฯ
 • 15 สิงหาคม 2566
 • 37

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี และวาระครบรอบ 63 ปีกา...

วันสถาปนา
กิจกรรรมทั่วไป
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • by โสตฯ
 • 12 สิงหาคม 2566
 • 30

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี ศาสตราจารย์...

ราชวงค์
กิจกรรรมทั่วไป
ผู้บริหารฯ เข้าร่วมโครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่"
 • by ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • 9 สิงหาคม 2566
 • 33

รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต...

บริจาค
กิจกรรรมทั่วไป
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • by ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • 4 สิงหาคม 2566
 • 24

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี โดยได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์และบุคลากร คณ...

วันสถาปนาคณะ
กิจกรรรมทั่วไป
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
 • by โสตฯ
 • 20 กรกฎาคม 2566
 • 67

รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิกา...

ทำบุญ
กิจกรรรมทั่วไป
ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนา...
 • by ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • 14 กรกฎาคม 2566
 • 37

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนา เพื่อความเป็นสิริมงคล แล...

วันสถาปนา
กิจกรรรมทั่วไป
ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม...
 • by ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • 2 กรกฎาคม 2566
 • 39

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา และเข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร 55 ปี คณะศึกษาศ...

วันสถาปนาคณะ
+