ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก และบรรณาธิการเชียงใหม่ทันตแพทยสาร (Chiang Mai Dental Journal) เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก และบรรณาธิการเชียงใหม่ทันตแพทยสาร (Chiang Mai Dental Journal) เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14 โดยเชียงใหม่ทันตแพทยสาร (Chiang Mai Dental Journal) เป็นหนึ่งใน 45 วารสารไทย (ทั้งหมด 1,020 วารสาร) ที่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อเข้าโครงการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ระยะที่ 2 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และร่วมสัมมนาโครงการ TCI - TSRI - Scopus Collaboration Project, ระยะ 3 (2023 - 2025) ณ ห้องสุรศักดิ์ ขั้น 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์สาธร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2566

by สื่อสารองค์กร | สร้างเมือวันที่ 16 มีนาคม 2566 16:06 |   31
+