ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านทันตกรรมรากเทียม นำเสนอความก้าวหน้าของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอความก้าวหน้าของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องโครงการพื้นฟูสุขภาพช่องปากด้วยรากฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฯ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

by CCARC | สร้างเมือวันที่ 18 มีนาคม 2566 07:51 |   46
+