ภาพบรรยากาศกิจกรรมแจกยาสีฟันและแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรม เนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมแจกยาสีฟันและแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรม เนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมกันทั่วโลกผ่านช่องทางออนไลน์ และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2566

by สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม | สร้างเมือวันที่ 21 มีนาคม 2566 11:21 |   231
+