ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบรรพชน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 10:47 |   58
+