คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับ College of Oral Medicine, Chung Shan Medical University, Taiwan (R.O.C)

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Chuan Hang Yu (Chairman of School of Dentistry) พร้อมด้วย Professor Chia Tze Kao, Professor Tsui Hsien Huang และ Assistant Professor Ming Yi Lu คณะผู้บริหารจาก College of Oral Medicine, Chung Shan Medical University, Taiwan (R.O.C) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of Oral Medicine, Chung Shan Medical University, Taiwan (R.O.C) โดยเป็นความร่วมมือในด้าน New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 12:40 |   61
+