ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ ร.ศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ ร.ศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 7 มิถุนายน 2566 12:31 |   35
+