ผศ.ทพ.ณัชพล จมูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วย ศ.คลินิก ทพ.การุณ เวโรจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและคล้องพวงมาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ทพ.ณัชพล จมูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วย ศ.คลินิก ทพ.การุณ เวโรจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและคล้องพวงมาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 7 มิถุนายน 2566 12:35 |   42
+