คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลทันตกรรม (IC) ลงพื้นที่สุ่มตรวจและพบปะพูดคุยกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 3

ผศ.ทพ.วริศ เผ่าเจริญ ประธานกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ พร้อมด้วย อ.ทพญ.เบญญาภา ศิรินิรันดร์ นำทีมคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลทันตกรรม (IC) ลงพื้นที่สุ่มตรวจและพบปะพูดคุยกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 12:04 |   61
+