โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มช.- DSS CMU จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมการให้บริการทางทันตกรรม แก่นักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และการแสดงดนตรีโฟล์คซองจากนักศึกษาผู้พิการ พร้อมได้รับความร่วมมือจาก คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ - การตรวจสุขภาพ - การนวดบำบัด - กายบริหาร - การประเมินความเครียด - สอนแปรงฟัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 12:09 |   71
+