ภาพบรรยากาศความสนุกสนานในกิจกรรม Dent Music Festival ครั้งที่ 7

ภาพบรรยากาศความสนุกสนานในกิจกรรม Dent Music Festival ครั้งที่ 7 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีจากอาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะฯ โดยมี ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมบูธกิจกรรมต่างๆ จากนักศึกษาทันตแพทย์หลากหลายชั้นปี โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และบุคลากรเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/DentMusicFest7th-Photoshoot

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 12:16 |   79
+