วันสถาปนาสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ และ รศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี ในการก่อตั้งสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากร และร่วมงานเปิดตัวสถาบันฯ (Grand Opening) พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการออกบูธนำเสนองานวิจัยในสาขาต่างๆ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารรวมวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by ฝ่ายสื่อสารองค์กร | สร้างเมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 12:26 |   56
+