หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม แก่ พระภิกษุ สามเณร และประชาชน นำโดย ผศ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ทพ.สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และ รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย อดีตคณบดี พร้อมบุคลากรทางทันตกรรมทั้งในคณะฯ และอาสาสมัครจาก รพ.ชุมชน ร่วมกับ ทีมทันตแพทย์ ทันตาภิบาล บุคลากรของ รพ. แม่อาย ร่วมให้บริการ โดยมีผู้เข้ารับบริการทันตกรรมทั้งสิ้น จำนวน 98 ราย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

by หน่วยทันตกรรมพระราชทาน | สร้างเมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 14:16 |   79
+