มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 22 มีนาคม 2567 16:16 |   68
+