หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ วัน WORLD ORAL HEALTH DAY 2024

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ผศ.พญ.ทพญ.นุชดา ศรียาลัน พร้อมนักศึกษาทันตแพทย์ระดับหลังปริญญา จากภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และบุคลากร ร่วมออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้พิการผู้ฝึกอาชีพ เนื่องในวัน WORLD ORAL HEALTH DAY วันสุขภาพช่องปากโลก 2024 พร้อมการเข้าเยี่ยมเยียนหน่วย และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ โดย ทพญ.สุปราณี ดาโลดม หัวหน้างานสนับสนุนหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

by สำนักงานโรงพยาบาลฯ | สร้างเมือวันที่ 28 มีนาคม 2567 13:33 |   80
+