คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 29 มีนาคม 2567 15:56 |   107
+