ทันตะฯ มช. ร่วมเดินขบวนสงกรานต์ มช. 67

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ทพ.ดร.ชยารพ สุพรรณชาติ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ภูมิผญาสักการะ พุทธล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 ณ ถนนเจริญเมืองไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

by ฝ่ายสื่อสารองค์กร | สร้างเมือวันที่ 13 เมษายน 2567 16:30 |   94
+