พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ มช. | สร้างเมือวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 09:32 |   62
+