ผศ.ทพ.ณัชพล จมูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 67 ในกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ

ผศ.ทพ.ณัชพล จมูศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 67 ในกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ปี 2567 “60 ปี รับน้องรถไฟ : เส้นทางแห่งตำนาน สู่จักรวาลนฤมิต” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและนักศึกษาเก่า และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามนโยบายนำมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral University) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://cmu.ac.th/.../a3afda9c-07ec-4c7c-bd5f-3aeef64c251b

by ศูนย์สื่อสาองค์กรฯ มช. | สร้างเมือวันที่ 2 มิถุนายน 2567 18:37 |   32
+