โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่สัญจร 2567

สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ นำโดย ศ.คลินิก ทพ.การุณ เวโรจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย ที่ปรึกษาสมาคมฯ ผศ.ทพญ.มัลลิกา ศุขเกษม ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมทั้งศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ อดีตคณบดี และ ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี จัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่สัญจร 2567 โดยได้เข้าเยี่ยมชมงานด้านทันตกรรม และเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด อาทิ พระราชวังพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) พระราชนิเวศมฤคทายวัน อุทยานราชภักดิ์ สวนตาลลุงถนอม และกิจกรรมพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าฯ ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี

by ฝ่ายสื่อสารองค์กร | สร้างเมือวันที่ 4 มิถุนายน 2567 14:40 |   41
+