พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

by โสตฯ | สร้างเมือวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 12:51 |   51
+